Bekendmaking besluit gemeenteraad afvalreglement

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alken brengt ter kennis aan de belangstellenden en belanghebbenden dat de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2021 volgend reglement heeft goedgekeurd:

AFVALREGLEMENT BEHEER HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN.

Het desbetreffende reglement ligt iedere werkdag tijdens de kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, dienst woon-en leefomgeving, Hoogdorpsstraat 38, Alken. Om dit reglement in te kijken, dien je een afspraak te maken.

Meer info

Maak een afspraak via milieu@alken.be of telefonisch op T 011  59 99 40