Charter Special Olympics

Play Unified label

Vanaf mei krijgt onze gemeente het ‘Play Unified Label’ toegekend door Special Olympics Belgium, de olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking! Een tekstuele en visuele beleving kan je via deze link terugvinden.

Het gemeentebestuur ondertekende immers, samen met de SOB, het solidariteitscharter in het kader van hun memorandum. Met het solidariteitscharter verbinden we ons ertoe om inclusie en het unified-principe - atleten met en zonder verstandelijke beperking sporten/werken samen in één team - verder te ontplooien of te introduceren in sectoren die er nog niet mee in aanraking zijn gekomen.

G-voetbal Recreas Alken

Wist je trouwens dat G-Voetbal Recreas Alken, één van onze vele sportclubs, aangesloten is bij de olympische organisatie? Goed bezig!

Meer info

Rebecca Coppieters, T 011 59 99 73