Heropening terrassen op 8 mei 2021

Wat is een open terras

Een open terras is een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of cateringonderneming dat gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan:

 • Waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.
 • Moet minstens over één volledige zijde geopend zijn, ongeacht de weersomstandigheden.
 • Mag de open zijde NIET deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering.
 • Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen hier niet onder.

Voorwaarden voor het open terras bij opening op 8 mei:

 • Max. 4 personen per tafel, behalve indien het over personen gaat die onder eenzelfde dak wonen (kinderen <12 jaar moeten dus meegerekend worden).
 • Openingsuren beperkt van 8 tot 22u.
 • Elke persoon dient aan zijn eigen tafel te blijven zitten.
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • Chirurgisch mondmasker verplicht voor personeel.
 • Mondmasker verplicht voor klanten bij verplaatsingen.
 • Regelmatig handen wassen.
 • Afstand van 1,5m maximaal respecteren.
 • 1,5m tussen tafelgezelschappen.
 • Verplicht zittend buiten consumeren.
 • Geluidsversterking Max. 80 dB.
 • Klanten mogen NIET in de binnenruimte, tenzij om:
  • Gebruik te maken van het sanitair.
  • Door te wandelen naar terras als dit op geen enkele andere manier toegankelijk is.
  • Om de rekening te betalen aan de kassa, met respect van afstandsregels.
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
  Merk op: het gebruik van plexiglazen om de tafelgezelschappen korter bij elkaar te kunnen plaatsen, wordt niet toegelaten.
 • Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of walking lunches of -diners. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Klanten dienen tevens aan hun eigen tafel te blijven zitten. Bediening aan de bar is niet toegestaan.
 • De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20 tot 5 u. 's morgens, met uitzondering van de verkoop aan klanten van de terrassen van een horecazaak tot aan het sluitingsuur.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dit te ondersteunen/om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen in de horecazaak).
 • Afficheer bij de ingang van de zaak de regels die van toepassing zijn op de klanten (signalisatieplan, in de nodige talen en eventueel met pictogrammen) en breng deze van tevoren in herinnering.
 • Werk zoveel mogelijk met reservatie (reservatie is echter niet verplicht).

Het Overlegcomité herhaalt dat professionele catering-, traiteurondernemingen en diensten van restaurant en/of café buiten mogen aanbieden onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de open terrassen van de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden.

De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20 tot 5u. `s morgens, met uitzondering van de verkoop aan de klanten van de terrassen tot aan het sluitingsuur.

Meer info

Julie Bijnens, ambtenaar lokale economie, T 011 59 99 78