Schade aan teelten en gewassen

Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, droogte, hagelbuien, vorst … kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft door een weerfenomeen dient melding te maken via het Vlaams Rampenfonds (VRF). Na de erkenning van het weerfenomeen als ramp kan een aanvraagdossier worden ingediend ter tegemoetkoming van het VRF.