Paardenverwaarlozing

Paardenverwaarlozing komt steeds vaker voor in ons land.
Alleen al in 2015 behandelde de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid 517 klachten over paarden. De gebrekkige kennis van nieuwe eigenaars over de behoeften van hun paard blijkt de grote oorzaak te zijn. Wie zijn paard verwaarloost, riskeert een proces-verbaal en een minimumboete van € 312. Bij ernstige of herhaalde verwaarlozing wordt het dossier doorgestuurd naar het parket voor strafrechtelijke vervolging. De paarden kunnen ook definitief in beslag worden genomen.

Meldpunt

Meld verwaarloosde dieren op het meldpunt van de Vlaamse overheid:
op www.lne.be/dierenwelzijn of via dierenwelzijn@vlaanderen.be .

Meer info

Op volgende websites vind je meer informatie over de vereisten voor het houden van paarden:

http://www.huisdierinfo.be/