Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS

Lokale overheden kunnen gebruik maken van het GAS-reglement, 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' om allerlei kleine vormen van overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten, nachtlawaai,... onmiddellijk te sanctioneren via geldboetes.
Deze overtredingen worden dus niet meer door de rechtbank behandeld.  De lokale politie stelt de overtreding vast, maar de sanctionerende ambtenaar van de betreffende gemeente legt de boete op.