Stofhinder

Volgens artikel 29 van de Gemeentelijke Administratieve Sancties mogen werken, die stof of afval op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, pas starten na het aanbrengen van ondoordringbare schermen.

Aannemers of personen die materiaal vervoeren zoals aarde, bouwafval, afbraak of andere stoffen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig afdekken dat niets van de lading op de openbare weg kan vallen. Ze zijn eveneens verplicht de openbare wegen in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt, in een propere staat te houden.

De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en voor het reinigen ervan. Overtreders moeten de zaken onmiddellijk reinigen. Zoniet gebeurt de reiniging door het gemeentebestuur, op kosten van de overtreder. De overtreder krijgt daarbovenop nog een administratieve boete van maximum € 250. 

Meer info

Politie-wijkteam Alken, T 011 59 94 10