Milieubarometer

De gemeente Alken houdt sinds 2004 een ‘milieubarometer’ bij ter ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid.
Het is een instrument dat bestaat uit een 20-tal indicatoren. Op deze manier wordt de huidige milieutoestand in de gemeente in beeld gebracht en kan het gevoerde milieubeleid worden bijgestuurd.
Indicatoren zijn parameters die gaan over verschillende milieuthema’s zoals water, energie en natuur.

Deze parameters worden jaarlijks bijgehouden om het duurzaam gemeentelijk beleid op te volgen, waar te nemen of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben en om indien nodig bij te sturen.

Vanaf nu kan je de resultaten van de milieubarometer raadplegen op de gemeentelijke website.