Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling heeft 3 uitgangspunten

  • De aarde is rond. 
    Dat betekent dat onze planeet grenzen heeft en niet kan groeien.
    Haar draagkracht, haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt.
  • De mens heeft limieten.
    Teveel sociale druk, stress, vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond.
  • De economie staat in functie van de samenleving en niet andersom.

Duurzame Ontwikkeling vraagt om een overgang, een verandering waarin oude, niet duurzame patronen worden vervangen door duurzame. Met de blik op lange termijn gericht  en met oog voor de limieten van de aarde, sociale rechtvaardigheid en rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de bevolking.