Plannen om te verbouwen? Sloop selectief!

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen.

Wat kan jij hieraan doen

 • Zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats afvoeren.
 • Selectief slopen.
 • Afvalstoffen afzonderlijk inzamelen.

Hoe

 • De belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, breken.
  Deze gebroken steenfractie opnieuw gebruiken voor de productie van stabilisé of nieuw beton.
 • Gebouwen selectief slopen.
  • Bij de ontmanteling van een gebouw de verschillende afvalstromen die vrijkomen, apart inzamelen en afvoeren naar de afvalverwerkingsbedrijven.
  • De gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderen.  Hiervoor doe je best een beroep op professionele asbestverwijderaars.
  • Niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., afzonderlijk inzamelen. Hierdoor ontstaan zuivere stromen. Deze kunnen maximaal benut worden door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen wel een duidelijke meerwaarde.

Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of een terras, hou je de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.