Organogram gemeentebestuur Alken

Alle gemeentelijke diensten zijn ondergebracht in een organogram – een afdelingsstructuur. De algemeen directeur heeft de algemene leiding over alle afdelingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een coördinator.