Hoogrendementsbeglazing - Subsidie

Sinds 1 maart 2013 kan je bij het gemeentebestuur een subsidie aanvragen voor de vervanging van beglazing door hoogrendementsbeglazing in jouw bestaande woning.

Voorwaarde

Je bent beschermde afnemer bij Fluvius en je hebt van Fluvius per brief een belofte van subsidie gehad.

Wanneer ben je beschermde afnemer

Een beschermde afnemer is een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Subsidiebedrag

Het gemeentebestuur geeft een subsidie voor de vervanging van dubbel glas door hoogrendementsbeglazing van € 5 per m² met een maximumbedrag van € 150.

Wanneer je enkele beglazing vervangt door hoogrendementsglas, dan kan je een subsidie ontvangen van € 10 per m² met een maximumbedrag van € 250.

Hoe verkrijg je de subsidie

Je kan bij het gemeentelijk woonloket terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren.