Retributie cursussen/kampen/activiteiten

De tarieven voor het organiseren van cursussen, kampen en activiteiten worden door het college van burgemeester en schepenen bepaald op basis van de prijs en het verwacht aantal deelnemers.