Sanering van stookolietanks

Indien u uw stookolietank buiten gebruik wenst te stellen, moet u de tank laten ledigen, reinigen en verwijderen.

Is dit technisch onmogelijk (de tank bevindt zich onder het huis, veranda, …)? Dan kan de tank blijven liggen, maar moet ze toch geledigd en gereinigd worden, waarna de tank opgevuld wordt.

Sanering klinkt drastisch en schrikt veel mensen af. Het gemeentebestuur wil daarom iedere inwoner met vragen over de sanering van stookolietanks bijstaan. Indien u uw tank wil saneren en meer informatie wil, neem dan contact op met de gemeentelijke milieudienst.