Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Als je de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die je bezit, mag je niet meer verdienen dan:

  • € 43.870 als alleenstaande zonder personen ten laste.
  • € 62.670 als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met € 3.510 per bijkomende persoon ten laste).
  • € 62.670 als je gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met € 3.510 per bijkomende persoon ten laste).

Daarbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen hiervoor gelden voor de aanvragen van het jaar 2019.

Als je de premie aanvraagt voor een woning die je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke werken komen in aanmerking?

De werken zijn verdeeld in vier categorieën.

  • Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
  • Categorie 2: het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
  • Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorschriften van het Energiebesluit.
  • Categorie 4: de technische installaties: werken aan de technische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie is een geldig factuurbedrag van minstens € 2.500  (exclusief BTW) nodig om recht te hebben op een premie.

Het bedrag van de premie is voor eigenaren-bewoners, afhankelijk van het inkomen, een vast percentage van het totale factuurbedrag. Volgende doelgroepen hebben recht op het hoogste premiepercentage van 30%, met een maximum van € 3.333  per categorie:

  • alleenstaanden met een inkomen van max. € 31.340.
  • alleenstaanden met een persoon ten laste en een inkomen van max. € 43.870 (plus € 3.510 per extra persoon ten laste).
  • voor samenwonenden en een inkomen van max. € 43.870 (plus € 3.510 per extra persoon ten laste).

Voor alle andere eigenaren-bewoners bedraagt de tegemoetkoming 20% van het totale factuurbedrag, met een maximumpremie van € 2.500 per categorie.

Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor hebben recht op 30% premie, met een maximum van € 3.333 per categorie.

Het maximumbedrag van de premie, voor alle categorieën samen, ligt voor iedereen vast op € 10.000.

Wanneer aanvragen?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Eigenaren-bewoners moeten op de aanvraagdatum ook in de gerenoveerde woning wonen.

Je kan in principe twee aanvragen indienen. Voor elke categorie van werken kan je in 10 jaar tijd maar eenmaal een premie aanvragen.

Meer info

Wonen-Limburg

VAC Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500   Hasselt 

premies.vlabralim@vlaanderen.be