Registratie huurcontract

Iedere verhuurder dient het huurcontract van een huurwoning te laten registreren.

Waarom

Door de registratie krijgt het huurcontract een vaste datum.
Dit is belangrijk, zowel voor de huurder als de verhuurder.

Wanneer

De verhuurder dient het huurcontract te registreren binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de ondertekening van het huurcontract door de verhuurder en de huurder.

Hoe

Je kan jouw huurcontract op twee manieren laten registreren.

1. Online via MyRent 

 • Doorloop de verschillende schermen
 • Maak een kopie in pdf-formaat van het huurcontract en laad die op in de toepassing
 • Verstuur jouw aanvraag

Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw aanvraag. Wanneer jouw huurcontract geregistreerd is, ontvang je het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht jouw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met jou contact opgenomen.

2. Met de post

 • Bel naar het algemene nummer van de FOD Financiën: 02 572 57 57 en vermeld wat voor contract jij wil laten registreren
 • Een van onze medewerkers stuurt vervolgens een standaardformulier naar jou op. Er zijn 3 versies, naargelang het te registreren document:
  • Registratieaanvraag huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving
  • Registratieaanvraag afzonderlijk aangeboden plaatsbeschrijving voor een huur
  • Registratieaanvraag voor een onderhuur of een addendum, een overdracht van huur of opzegging van huur of van onderhuur
 • Vul het formulier in en voeg een kopie van het document toe
 • Stuur het formulier met de kopie van het document in een voldoende gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de FOD Financiën. Je vindt het adres van het scanningcentrum op het formulier

Wanneer jouw huurcontract geregistreerd is, ontvang je het registratierelaas (het bewijs van registratie). Mocht jouw aanvraag onvolledig zijn, dan wordt er met jou contact opgenomen.

Belangrijk: het contract moet altijd door beide partijen ondertekend zijn.

Prijs

Normaal is de registratie gratis.

Meer info

Meer info en modelformulieren over huurcontracten en plaatsbeschrijvingen  vind je op de website van de federale overheidsdienst Financiën.