Tussenkomst in verblijfskosten rusthuis

Het OCMW verleent een tussenkomst in de verblijfskosten in een rusthuis na onderzoek van

  • De inkomsten van de bejaarden.
  • Het bezit van roerende en onroerende goederen van de rusthuisbewoner.
  • De onderhoudsplicht van de kinderen.