Voorschotten op sociale uitkeringen

Wanneer iemand recht heeft op sociale zekerheidsuitkeringen, zoals

  • Pensioen.
  • Werkloosheidsvergoeding.
  • Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.

maar deze door allerlei omstandigheden nog niet ontvangen heeft, dan kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen.

Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, moet hij dit voorschot terugbetalen.