Pensioenraming

Op jouw 55ste verjaardag kun je een pensioenraming laten doen (tijdens de maand volgend op uw verjaardag).
Indien je in België woont, krijg je, zonder dat je een aanvraag moet indienen, twee belangrijke documenten.

Een samenvatting van jouw werknemersloopbaan

zoals ze is geregistreerd bij de FPD (Federale pensioendienst). Het is op die basis dat jouw wettelijk pensioen berekend zal worden. Op basis van documenten waarover je beschikt, controleer je dan die samenvatting. Indien je niet akkoord gaat, breng je, aan de hand van het formulier dat bij de samenvatting is gevoegd, de FPD op de hoogte van de aanvullingen en de wijzingen die moeten worden aangebracht. Je zult dan op de hoogte worden gehouden van hun eventuele aanvaarding en invloed. 

Een raming van jouw wettelijk werknemerspensioen

op basis van de in de samenvatting vervatte officiële gegevens. Dit is de eerste officiële informatie die je zult krijgen in verband met het bedrag dat jouw wettelijk werknemerspensioen kan bereiken. Dankzij die informatie kun je rustig jouw toekomstige financiële situatie voorbereiden. Je zult ook in staat zijn om een beslissende keuze te maken. Die raming is inderdaad meervoudig: ze bevat de bedragen die overeenkomen met jouw pensionering op de leeftijd van 60 tot 65 jaar. Op die manier kun je nagaan wat de invloed is van een vervroeging, gesteld dat je er op dat ogenblik recht op hebt.

Na jouw 55ste verjaardag kun je ook een raming vragen van het bedrag van jouw toekomstig pensioen, berekend op basis van de officiële gegevens, tot op de leeftijd waarop je jouw pensioen wenst te nemen.

Er worden eveneens ramingen verricht voor toekomstige rustpensioenen als uit de echt gescheiden echtgenoot, op voorwaarde dat de echtscheiding in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Aanvraagformulier

Voor de aanvraagformulieren van een raming kun je terecht bij de dienst pensioenen bij het OCMW of bij de kantoren van de FPD.