Sociale administratie

De sociale dienst biedt hulp bij het invullen van allerhande formulieren

  • Sociale Wetgeving: kinderbijslag, werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten,...
  • Studietoelagen.
  • Aanvragen huursubsidies.
  • Aanvraagformulier sociale woning.