Gemeentelijke briefwisseling

Het secretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling. 

Deze dienst verstuurt ook de uitgaande briefwisseling van de burgemeester en de algemene briefwisseling namens het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.