KliMa-raad - Gemeentelijke adviesraad voor klimaat en milieu Alken

De gemeenteraad besliste in 1992 om de Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu Alken (Gala) op te richten. Sinds 2019 is de Gala omgevormd tot de KliMa-raad.

De KliMa-raad kan onder meer bestaan uit vertegenwoordigers van

 • De industrie
 • De landbouw
 • Het onderwijs
 • Deskundigen
 • De gezinsbond
 • De seniorenwerking
 • De middenstand en vrije beroepen
 • Het verenigingsleven van diverse strekkingen
 • De milieubewegingen (werkzaam op het grondgebied van Alken)

en uit

 • De milieuambtenaar
 • De schepen van leefmilieu