Milieuzorg - intern

In 2003 ging binnen het Alkens gemeentebestuur het EcoTeam van start. In een enquête werd gepeild in hoever de personeelsleden zich reeds milieuvriendelijk gedroegen. Daarna werden er stappen uitgewerkt om rationeler om te gaan met energie, water, afval en mobiliteit. Dit vertaalde zich in verschillende acties!