Zonneboiler en warmtepomp - Subsidie

Het Alkens gemeentebestuur verleent een subsidie aan burgers die een installatie voor hernieuwbare energie installeren.

Volgende installaties komen in aanmerking

  • Zonneboilers.
  • Warmtepompsystemen voor verwarming van de woning en/of van sanitair water.

Subsidiebedrag

  • Zonneboiler: € 175.
  • Warmtepomp: € 250.

Hoe verkrijg je de subsidie?

De voorwaarden en aanvraagformulieren liggen voor jou klaar bij het woonloket of je kan ze hieronder downloaden.

Opgelet!

De subsidie voor hernieuwbare energie kan slechts éénmaal per adres en slechts voor één installatie worden toegepast: ofwel voor een zonneboiler, ofwel voor een warmtepompsysteem.