Lichthinder

Overmatig gebruik van kunstlicht in openlucht 's nachts kan lichthinder veroorzaken. Dit kan zich voordoen als verblinding, als verstorende factor tijdens nachtelijke activiteiten of het kan een algemeen gevoel van onbehagen teweegbrengen.

Kunstmatig licht tijdens de nacht kan het leven van mens en dier ook nog eens danig in de war brengen.

Lichtvervuiling is een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht. Het waren vooral de (amateur)astronomen die als eerste merkten dat het overmatig gebruik van kunstlicht een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving met zich meebracht, wat de nachtelijke waarnemingen natuurlijk niet ten goede komt. 

Meer info

Politie wijkteam Alken
T 011 49 44 50

Dienst milieu
T 011 59 99 40 - Lichthinder van bedrijven