Centraal meldpunt milieuklachten

Het centraal meldpunt milieuklachten is bereikbaar op het telefoonnummer 011 59 99 51 of via het digitale meldingsformulier. Buiten de kantooruren kan je jouw milieuklachten permanent kwijt bij de politie op T 011 85 99 30.

Welke klachten

  • Stofhinder.
  • Lichthinder. 
  • Geurhinder.
  • Rookhinder.
  • Geluidshinder.
  • Milieuverstoringen waarbij de menselijke gezondheid kan worden aangetast.
  • Milieuverstoringen gekoppeld aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteiten.