Geluidshinder

Geluidshinder of lawaai vermindert in grote mate de levenskwaliteit van mens en natuur. Het gaat om geluid dat door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze overlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Geluidhinder is zeer subjectief. Geluid of een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dit niet noodzakelijk voor de andere. Het doet er niet toe of dat geluidsniveau onder of boven de wettelijk toegestane maximale waarde ligt.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) biedt de gemeente een wettelijk kader om de geluidsproblematiek gerichter aan te pakken.
Zo kunnen mensen beboet worden met een administratieve geldboete van maximum € 350 als ze zich schuldig maken aan geluidsoverlast.

Dieren

Ook honden of andere dieren mogen geen hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend geschreeuw, gekrijs of een ander geluid.

Motor aangedreven machines

Het gebruik van grasmaaimachines, houtzagen, hakselaars, bosmaaiers en andere machines die door een motor worden aangedreven, is toegestaan tussen 8 en 22u. Op zon- en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke machines toegelaten tussen 9 en 20u. Het gemeentebestuur vraagt op deze dagen wel rekening te houden met jouw buren. Deze regels zijn niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.