Restafval

Tweewekelijkse ophaling

Jouw huisafval wordt om de twee weken op vrijdag opgehaald.

Afval buiten

Zet je afval vóór 6u. ’s morgens buiten of de avond ervoor na zonsondergang. Zo ben je zeker dat je afval wordt meegenomen tijdens de ophaalronde.

Ophaling van huisafval is niet gebeurd, wat nu?

Het kan gebeuren dat je huisafval niet werd opgehaald. Je meldt dit best zo snel mogelijk aan Limburg.net. Als jouw melding als terecht wordt afgehandeld verbindt Limburg.net er zich toe om binnen de vier werkdagen na de normale datum van ophaling alsnog jouw restafval op te halen. Tijdens deze vier dagen moet je het restafval wel buiten laten staan. Je weet immers niet op voorhand wanneer Limburg.net zal langskomen.

Feestdag

Wanneer de ophaaldag een feestdag is, verschuift de ophaling naar de eerstvolgende zaterdag. Voor de ophaling op zaterdag gelden dezelfde regels als de andere dagen.

Afvalzakken

Huisafval bied je aan in de grijze afvalzak. Deze afvalzakken zijn verkrijgbaar bij:

  • Carrefour, Grootstraat 2.
  • Spar Melaer, O.L.-Vrouwstraat 133.

Opgelet: de bordeaux huisvuilzakken zijn niet meer geldig sinds 31 december 2021. Je kan volle rollen oude zakken nog ruilen op het recyclagepark tot 31 maart 2022.

Prijs

De prijs van een rol van 10 grote zakken bedraagt € 12,50.
Voor een rol van 10 kleine zakken, betaal je € 6,25.