Autoluwe Schooldag

'Een beetje minder auto aan de schoolpoorten!'

Elk jaar engageert het gemeentebestuur van Alken zich om samen met de plaatselijke scholen mee te werken aan de 'Limburgse Autoluwe Schooldag'. Schoolgaande kinderen en jongeren hebben dagelijks te maken met verkeer en mobiliteit. Zij zijn een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Het gemeentebestuur wil de plaatselijke scholen dan ook ondersteunen bij de organisatie van al hun mobiliteitsinitiatieven. Nog te veel ouders brengen hun kind met de auto naar school. Dit komt de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en het milieu zeker niet ten goede!

Dat het ook anders kan, kunt u bewijzen tijdens 'de week van de zachte weggebruiker' en vooral op de 'Autoluwe Schooldag'. Hoofddoel van de actie is om zonder auto veilig, aangenaam, maar ook milieuvriendelijk naar school te gaan. Het gemeentebestuur roept u dan ook op om te voet, met de fiets of met alternatieve vervoermiddelen naar school te komen en de auto op stal te laten. De scholen werken die dag rond het thema 'verkeer'. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn er gepaste activiteiten rond verkeer en verkeersopvoeding.

Het gemeentebestuur doet dan ook een warme oproep aan alle ouders en grootouders om actief aan dit initiatief mee te werken. Enkel dan kan deze actie slagen en een basis vormen voor meer verkeersveiligheid voor onze kinderen.