Belasting op aanplakborden

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonenen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben.
De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren. 

De gemeenteraad besliste op 19 december 2019 om voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een belasting van € 50 per m² of een gedeelte van m² op aanplakborden goed te keuren .