Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Op 24 november 2022 keurde de gemeenteraad een belasting goed op de afgifte van allerlei administratieve stukken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd of de inlichting wordt verstrekt. De belasting wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte.

Het bedrag van de belasting

In artikel 3 van het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit  is een uitgebreide tabel opgenomen met alle door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen. 

Tot en met 31 december 2022 gelden nog de tarieven van het besluit van 27 januari 2022.