Retributie parkeren blauwe zone

De retributie voor het parkeren in een blauwe zone is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en vóór 9u. en na 18u. op gewone dagen.

Het parkeren van voertuigen door personen met een handicap is gratis, mits het zichtbaar aanbrengen van de kaart 'Persoon met een handicap' achter de voorruit.

U mag ook gratis parkeren voor de maximale duur, die toegelaten is door de verkeersborden.

Geparkeerd in een blauwe zone zonder parkeerschijf?

De retributie voor het parkeren in een blauwe zone zonder parkeerschijf wordt op de volgende manier vastgesteld

  • Een bedrag van € 15 per dag voor elke periode, die langer is dan de duur, die aangegeven wordt op de parkeerschijf.
  • Als de overtreder de retributie niet betaalt binnen 15 dagen, dan wordt de retributie vermeerderd met een herinneringskost van € 5.