Aanvullende belasting op de personenbelasting van de Staat

Aanslagvoet

De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting bedraagt 7%.

Het gemeenteraadsbesluit kan hieronder gedownload worden.