Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden er door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst , ten behoeve van de gemeente Alken, 850 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing .