Budget gemeentebestuur

Het gemeentebudget omvat een raming van alle ontvangsten en uitgaven, die een gemeente in de loop van het financiële jaar kan doen.

Binnen de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone dienst en buitengewone dienst.

  • De gewone dienst omvat enerzijds alle ontvangsten en uitgaven die de regelmatige werking waarborgen en anderzijds de periodieke aflossingen van de schuld.
  • De buitengewone dienst omvat alle ontvangsten en uitgaven die op een duurzame wijze het gemeentelijk patrimonium beïnvloeden.

Het budget moet verplicht in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de ontvangsten alle uitgaven moeten dekken.