Boekhouding gemeentebestuur

De budgettaire boekhouding

De budgettaire boekhouding vermeldt invorderingsrechten bij de ontvangsten en vastleggingen en aanrekeningen bij de uitgaven. Ze wordt gevoerd volgens de methode van enkelvoudig boekhouden door middel van het journaal en het grootboek. Ze geeft na afloop van elk dienstjaar de gemeenterekening. 

De algemene boekhouding

De algemene boekhouding wordt gevoerd volgens de dubbele methode met boekingen in balans (activa en passiva) en resultatenrekening (kosten en opbrengsten). Zij geeft na afloop van elk dienstjaar de balans en de resultatenrekening.
De budgettaire en de algemene boekhouding zijn gekoppeld.  Elke boeking in de budgettaire boekhouding heeft automatisch een boeking in de algemene boekhouding tot gevolg.