Grachten dichtleggen

  • Ieder perceel dat grenst aan openbaar domein en niet toegankelijk is via een aangrenzend perceel van eenzelfde eigenaar krijgt een gratis toegang.
  • Deze toegang wordt uitgevoerd in betonnen grachtbuizen met een diameter van 400 mm, en dit behoudens onvoorziene omstandigheden

Samen met de inbreng van het gemeentelijke rioleringsnet bij Fluvius, worden ook het beheer en het onderhoud van de baangrachten overgedragen aan Fluvius. De eigenaar richt zijn aanvraag aan de bevoegde diensten van Fluvius, T 078 35 35 34 (infolijn).

Plaatsing

Na advies van Fluvius levert het gemeentebestuur een schriftelijke vergunning af aan Fluvius. Na betaling door de eigenaar zal Fluvius de opdracht geven aan de gemeente om de vergunde inbuizing uit te voeren.