Verkavelingsvergunning

De wet op de ruimtelijke ordening voorziet, dat niemand zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond mag verkavelen.

Verkavelen betekent: een stuk grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om tenminste één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Bij het verkavelingsdossier moet je opmetingsplannen voegen van de verschillende kavels. Hiervoor doe je best een beroep op een landmeter. Hij zal je met raad en daad bijstaan om je dossier volledig samen te stellen.

Prijs

  • € 50 voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning voor één wooneenheid + € 20 per bijkomende wooneenheid vanaf de 2de wooneenheid
  • € 30 voor het organiseren van een openbaar onderzoek
  • € 7,5 per aangetekende zending