Stedenbouwkundig attest

Heb je concrete bouwplannen?
Wil je graag weten of deze plannen wel gerealiseerd kunnen worden? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.
Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen √©√©nduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je jouw droomhuis op het perceel kan realiseren.

Bij de aanvraag van dit attest voeg je een plan of voorontwerp met de aanduiding van de werken of handelingen die je wenst uit te voeren. De verstrekte gegevens blijven gedurende 2 jaar na uitreiking van het stedenbouwkundig attest geldig, op voorwaarde dat de wetgeving niet wijzigt.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid. Het aanvraagformulier vind je bij de downloads.

Let op!

Kreeg je een gunstig stedenbouwkundig attest? Dan moet je toch nog een omgevingsvergunning aanvragen!