Gewestplan

Gewestplannen geven bepaalde bestemmingen aan het grondgebied: nl. woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied, industriegebied, dienstverleningsgebied en recreatiegebied. 

Sinds 2000 worden geen gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd. Bestemmingen of bestemmingswijzigingen worden nu vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe RUP's. 

De gemeente Alken behoort tot het gewestplan Hasselt-Genk. Dit plan is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 april 1979.