Bijzonder plan van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg, kortweg BPA's genoemd, zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt ter verfijning van het gewestplan. Een BPA is de voorloper van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Door de komst van de RUP's is het vandaag niet meer mogelijk om nog BPA's op te maken. De bestaande BPA's blijven rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Ieder plan bevat voorschriften over de toegelaten werken.

  • De bouwwerken.
  • Open of gesloten bebouwing.
  • De groene ruimten.
  • De zone voor koeren en hovingen.

Alken heeft meerdere goedgekeurde BPA's.
Wil je weten of een bepaald perceel gelegen is in een BPA?
Neem dan contact op met de dienst Woon- en leefomgeving.