Overbewoning en onaangepastheid van huurwoningen

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen wel eens wat gebreken. In de Vlaamse Wooncode gelden een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze normen zijn wel degelijk minimale normen, waaraan een normale woning voldoet. Maar de Vlaamse Wooncode is zeker een stok achter de deur om verkrotting en huisjesmelkerij een halt toe te roepen.