Ongeschiktverklaring huurwoning

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen gebreken. In de Vlaamse Wooncode gelden een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze normen zijn minimale normen waaraan een normale woning moet voldoen. De Vlaamse Wooncode is zeker een stok achter de deur om verkrotting en huisjesmelkerij een halt toe te roepen.