Conformiteitsattest huurwoning en kamers

De normen waaraan woningen moeten voldoen, vind je hoofdzakelijk terug in de Vlaamse Wooncode. Voor kamers is het kamerdecreet van toepassing.