Spontane sollicitaties

Heb je interesse in een job bij het gemeentebestuur?

Spontane sollicitaties zijn altijd welkom.

Zodra we personeel nodig hebben, wordt er gekeken of je voor de job in aanmerking komt. Als dat zo is, word je automatisch uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieproeven.
Op deze manier hebben we steeds een wervingsreserve van geïnteresseerde kandidaten bij de hand.

Richt je sollicitatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, samen met je curriculum vitae en een kopie van jouw hoogst behaalde diploma of gebruik het sollicitatieformulier in het digitaal loket.

Meer info

InfoGreta Boussu, personeelsdienst - T 011 59 06 86