Verblijf van maximum 3 maanden = kort verblijf

De melding van aanwezigheid voor EU-onderdanen

De melding van aanwezigheid of bijlage 3ter wordt afgeleverd aan EU-onderdanen die maximum drie maanden in België verblijven.

Meebrengen

  • Paspoort of identiteitskaart.
  • Werkgeversattest, indien je seizoensarbeid verricht.

De aankomstverklaring voor niet EU-onderdanen

Een aankomstverklaring wordt afgeleverd aan toeristen die niet in een hotel verblijven of aan studenten die maximum drie maanden in België verblijven.
Ben je toerist of student, gelieve je dan binnen de 8 dagen na binnenkomst te melden bij de dienst bevolking.

Meebrengen

  • 3 pasfoto's.
  • Paspoort, voorzien van een visum type C (reisvisum) voor de personen die visumplichtig zijn.

De verbintenis tot tenlasteneming

Vreemdelingen, die visumplichtig zijn en naar België komen als toerist, moeten hun visum type C aanvragen bij de Belgische ambassade in hun land van herkomst. Ze dienen bij hun visumaanvraag een verbintenis tot tenlasteneming voor te leggen.

De garant of persoon die deze verbintenis tot tenlasteneming ondertekent, moet de Belgische nationaliteit bezitten, gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. De handtekening wordt gewettigd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de garant of houder.

De verbintenis tot tenlasteneming dient dan, samen met een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de loonfiche of enig ander bewijs van inkomsten van de garant, opgestuurd te worden naar de vreemdeling die uitgenodigd wordt.