Mijn DOSSIER - jouw online toegang tot het Rijksregister

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie je gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar je ook bent, te downloaden of af te drukken.

Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn:

  •      Uittreksel uit de bevolkingsregisters.
  •      Attest van woonst.
  •      Attest van woonst met historiek.
  •      Attest van gezinssamenstelling.
  •      Attest van leven.
  •      Attest van Belgische nationaliteit.
  •      Attest van kiesregister.
  •      Attest van wettelijke samenwoning.
  •      Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden.
  •      Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor
         uitvaartplechtigheid. 

Daarnaast biedt het Rijksregister je, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.