Akte van Belgische nationaliteit

Inhoud

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie. De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld
  • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Laatst aangepast op: 02-12-2021 om 18.17u.