Beroepen

Wijzig je van beroep? Dan dien je dit te melden bij de dienst bevolking. 
Je beroep wordt niet meer vermeld op je identiteitskaart, maar wordt wel opgenomen in de gegevens van het rijksregister.

Deze informatie wordt aangevuld met de vermelding

  • Vrij beroep.
  • Loontrekkende.
  • Kaderpersoneel.
  • Weddetrekkende.
  • Gepensioneerde.
  • Zelfstandige.

Vanaf je 18de jaar vermeldt de dienst bevolking automatisch het beroep ‘student (zonder beroep)’ in je dossier. Geef daarna elke wijziging door, ook als je op pensioen bent.
In het bezit zijn van een bepaald diploma is geen ‘beroep’.
Voor werkzoekenden blijft het laatst uitgeoefend beroep geregistreerd.