Ambtshalve afschrijving

Inschrijving in de bevolkingsregisters

In België is elke administratieve handeling gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die je hoofdverblijfplaats vaststelt. Meld je hoofdverblijfplaats bij de administratie zodat je als burger je rechten kunt uitoefenen en kunt genieten van sociale prestaties. Het is van essentieel belang dat jouw hoofdverblijfplaats permanent geregistreerd is bij de bevolkingsdienst van je gemeente van verblijf.

Wat meldt u aan de dienst bevolking?

  • Je verandert van hoofdverblijfplaats: meld dit aan de bevolkingsdienst van de gemeente van je nieuwe hoofdverblijfplaats.
  • Je bent gedurende een zekere periode afwezig in jouw gemeente of je verlaat de gemeente definitief voor het buitenland: meld dit aan de bevolkingsdienst van je huidige verblijfplaats.
  • Je brengt je hoofdverblijfplaats over naar een andere gemeente in België: doe hiervan aangifte bij de bevolkingsdienst van de betrokken gemeente binnen de 8 werkdagen na het betrekken van je nieuw verblijf.
  • Je verandert van hoofdverblijfplaats binnen dezelfde gemeente: doe aangifte bij de bevolkingsdienst van de gemeente van inschrijving.
  • Je komt uit het buitenland en je wilt je hoofdverblijfplaats vestigen in een gemeente van België: meld binnen de 8 dagen na het betrekken van je nieuwe woning, je hoofdverblijfplaats aan de bevolkingsdienst van de gemeente waar je je komt vestigen.

Wat is ambtshalve afschrijving?

Als je afwezigheid in je hoofdverblijfplaats vastgesteld wordt zonder dat je nieuwe hoofdverblijfplaats wordt ontdekt, loop je het risico dat het college van burgemeester en schepenen beslist om je te schrappen uit de bevolkingsregisters (= ambtshalve afschrijving). Deze afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters kan de uitoefening van je politieke en sociale rechten belemmeren.
Verneem je dat je het risico loopt van de bevolkingsregisters afgevoerd te worden? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met de bevolkingsdienst van de gemeente waar je op dat moment verblijft. Zo kan de bevolkingsdienst je inschrijving in de bevolkingsregisters zo vlug mogelijk regulariseren.